„Vieme sa tolerovať“ je taktiež vlastný projekt spomedzi viacerých výchovných koncertov finalistky ČeskoSlovenskej Superstár Paulíny Ištvancovej a je o šikanovaní, rasovej diskriminácii, a ostatných prejavoch intolerancie. Dnes sú tieto javy rozšírené nielen medzi deťmi a mládežou, ale aj na pracoviskách medzi dospelými, či už fyzicky, psychicky, ale v poslednej dobe aj prostredníctvom internetu. Vedie to často krát k veľmi ťažkým psychickým problémom obetí. Keďže je šikanovanie, v našom prípade hlavne u detí, javom v spoločnosti stále rozšíreným a nebezpečným, pristúpili sme k spracovaniu tejto problematiky v podobe výchovného koncertu, ktorého obsahom je poukázať na neustále vzrastajúcu intoleranciu a šikanovanie na základných a stredných školách a spoločne hľadať cestu ako ich odhaľovať, brániť sa im a predchádzať im. Cieľom projektu je presvedčiť poslucháčov, že aj hudbou sa dajú preklenúť tieto problémy v spoločnosti. Taktiež aj v tomto programe odznejú skladby z Paulíninho albumu ale aj zo súčasnej popovej scény.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com