Pozrite sa našimi očami – výchovný koncert. Výchovný koncert nevidiaceho speváka Maroša Banga a jeho tiež nevidiacej manželky Alexandry. Hudba ich veľmi baví a vďaka nej dokazujú, ako sa aj hendikepovaní ľudia vedia začleniť plnohodnotne do spoločnosti. S hudbou prešli krížom krážom celé Slovensko a aj zahraničie. Nahrali aj svoje vlastné CD a čo je veľmi zaujímavé, oni ako hendikepovaní ľudia, pomáhajú svojim spoluobčanom, ktorí sú v núdzi. Robia to prostredníctvom benefičných koncertov, ktoré mnohé aj zorganizovali a zúčastnili sa ich umelci ako P. Dvorský, Sisa Sklovská, R. Müller, K. Hasprová, P. Hammel, Š. Skrúcaný, M. Leiferová, L. Bílá, M. Žbirka, P. Cmorík, P. Ištvancová a skupiny Profil, EXIL, 3ses3 a iní. Bangovci aj Vám ponúkajú program, ktorý pomáha preklenúť bariéry medzi zdravými a postihnutými ľuďmi. Cieľ programu – je to program zameraný na výchovu, vzdelávanie a rozšírenie obzoru o zrakovo postihnutých ľuďoch pre žiakov základných a študentov stredných škôl v dĺžke trvania 60 až 80 minút. Zábavnou formou, piesňami, scénkami a použitím kompenzačných pomôcok deti nenásilne preniknú do sveta nevidiacich. Program je tak emocionálne nabitý, že niekedy sa počas ich rozprávania, či spievania objavujú slzy v očiach žiakov (čo je u deviatakov a ôsmakov až neuveriteľné) i pedagógov.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com